Aktuality

Pozvánka na detský karneval
OBECNÝ ÚRAD HRABOVKA VÁS VŠETKÝCH SRDEČNE POZÝVA, NA DETSKÝ KARNEVAL, KTORÝ SA USKUTOČNÍ V SOBOTU 06. FEBRUÁRA 2016 O

OZNAM-neplánované zasadnutie OCZ
Oznamujeme občanom, že dňa 19. januára 2016 o 17.30 hod. sa uskutoční v sále KD v Hrabovke  zasadnutie Obecného

Vianočné prianie
 Prajem všetkým to čo sa má priať,nech sa stane to, (len dobré) čo sa má stať! Aby človek človeka

Oznam-zatvorenie OcÚ
V dňoch 23.12.2015-31.12.2015 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

Pozvánka - plánované zasadnutie OcZ 15.12.2015
Pozvánka

Pozývame Vás na plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabovke, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2015 o 17.00 hod. v sále KD v Hrabovke s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Rozpočet na rok 2016-2018
5. Rozpočtové opatrenie starostu č. 3/2015 a úpravy rozpočtu na rok 2015
6. Pracovný úväzok HK a návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016
7. Dodatok č. l k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva
8. Dodatok č. l k VZN č. 1/2013 obce Hrabovka o miestnom poplatku za komunálne odpady
9. Informácia k Projektu verejného osvetlenia obce Hrabovka
10. Prerokovanie platu starostky obce
11. Odkúpenie projektu kanalizácie od RVS Vlára-Váh
12. Rôzne
13. ZáverPozvánka-stretnutie s Mikulášom
Obecný úrad v Hrabovke v spolupráci s OZ Vĺčik si Vás dovoľuje pozvať na spoločné stretnutie s Mikulášom, ktoré

OZNAM-Plánované zasadnutie OCZ
Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hrabovka, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2015 o 17.00 hod.

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [28]