Aktuality

OZNAM-odchod na kultúrne podujatie do Zbraslavi u Brna
Oznamujeme občanom, ktorí sa prihlásili na kultúrne podujatie ,,Setkání dechových hudeb´´ v obci Zbraslav u Brna (ČR) dňa 24. apríla 2016 (nedeľa), že odchod autobusu bude v nedeľu o 9,45 hod. od budovy OcU v Hrabovke.

Pozvánka - plánované zasadnutie OcZ 26.04.2016
Pozvánka

Pozývame Vás na plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabovke, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2016 o 17.00 hod. v sále KD v Hrabovke s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Záverečný účet obce Hrabovka za rok 2015
5. Stanovisko HK obce k Záverečnému účtu
6. Rozpočtové opatrenia k 31.3.2016
7. Návrh na vybudovanie oddychovej zóny a trhového miesta v obci Hrabovka
8. Rôzne
9. Záver

Eva Mráziková
starostka obcePozor zmena IBAN
Oznamujeme Vám, že od 01.01.2016 je potrebné zadávať platby na účet obce v tvare IBAN:SK61 5600 0000 0006 3973 3002

Oznam
Žiadame občanov, ktorí požadujú úľavu za vývoz komunálneho odpadu, aby v termíne do 31.03.2016 doručili na Obecný úrad doklad

Pozvánka na kultúrne podujatie ,,Setkání dechových hudeb´´
Pozvánka na kultúrne podujatie ,,Setkání dechových hudeb´´ v obci Zbraslav u Brna (ČR) dňa 24. apríla 2016 (nedeľa)
Program podujatia:Začiatok

Pozvánka - neplánované zasadnutie OcZ
Pozvánka

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabovke, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2016 (streda) o 17.00 hod. v sále KD v Hrabovke s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Odpredaj pozemku - Hulínová
4. Projekt kanalizácia
5. Rôzne
6. Záver


Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva
Lesné družstvo poz. spol. Hrabovka, 913 32 Hrabovka
   Pozvánka

Vážení spolumajitelia, srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [28]