Podlimitné zákazky

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v obci Hrabovka
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Výzva na predkladanie ponúk
pdf projekt pietneho domu
pdf výkres č. 1
pdf výkres č. 2
pdf výkres č. 3
pdf výkres č. 4
pdf výkres č. 5
pdf výkres č. 6
pdf výkres č. 7
pdf výkres č. 8