Objednávky

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc TAŠ-STAV, projektová dokumentácia
doc LIM PO, súpisné čísla
doc MAGIC PRINT, kancelárske potreby
doc TEMAX, oprava kontajnera
doc Marius Pedersen, vývoz veľkoobjemových kontajnerov
doc EKO-STAVSOL, výmena lana v studni
doc EKO-STAVSOL, demontáž a montáž čerpadla
doc ATRIA s.r.o., liaty asfalt na opravu chodníkov
doc Marius Pedersen, vývoz veľkoobjemových kontajnerov
doc MAGIC PRINT, tonery
doc SensusMeteringSystems, oprava a overenie vodomerov
pdf objednávka 1/2012, TVS, vystavená 19.1.2012, zverejnená 31.1.2012
pdf objednávka 2/2012, Connet Galanta, vystavená 24.2.2012, zverejnená 27.2.2012, suma 28,27 €
pdf objednávka 3/2012, SIGNO s.r.o., vystavená 27.2.2012, zverejnená 28.2.2012, suma 95,76 €
pdf objednávka 5/2012, Marius Pedersen, vývoz veľkoobjemového kontajnera,
pdf objednávka 6/2012, SensusMeteringSystems, a.s. oprava vodomerov
pdf objednávka 7/2012, Obec Dolná Súča, oprava vodovodu
pdf objednávka 8/2012, CONNECT, tlačivá
pdf objednávka9/2012, Artpropag, reklamná tabuľa
pdf objednávka 10/2012, SensusMeteringSystems, oprava vodomerov
pdf objednávka 11/2012, EKOSTAVSOL, oprava vod.potrubia
pdf objednávka 12/2012, Magic Print, toner do tlačiarne
pdf objednávka 13/2012, EKOSTAVSOL,vodovod.prípojka k rod domu č.106
pdf objednávka 14/2012, Marius Pedersen, vývoz veľkoobjemového kontajnera,
pdf objednávka 15/2012, Marius Pedersen, a.s., odpadové nádoby
pdf objednávka 16/2012, SensusMetering, oprava a overenie vodomerov
pdf objednávka 17/2012, Ondrúška Milan, oprava potrubia verej.vodovodu
pdf objednávka 19/2012, CONNECT, Podací registratúrny denník, kniha príchodov a odchodov
pdf objednávka 1/2013, TVS, rozbory vody
pdf objednávka 2/2013, Beves s.r.o., betónový plot
pdf objednávka 3/2013, Marius Pedersen, vývoz VOK-u
pdf objednávka 4/2013, Marius Pedersen, vývoz VOK-u
pdf objednávka 5/2013, Losonzský Atila, kominár.práce
pdf objednávka 6/2013, Marius Pedersen, vývoz VOK-u