Faktúry

Faktúry r. 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf faktúry 1/2015
pdf faktúry 2/2015
pdf faktúry 3/2015
pdf faktúry 4/2015
pdf Faktúry 2015/05
pdf faktúry 6/2015
pdf faktúry 7/2015
Faktúry 2014
pdf faktúry 2014/1
pdf faktúry 2014/2
pdf faktúry 2014/3
pdf faktúry 2014/4
pdf faktúry 2014/5
pdf faktúry 2014/6
pdf faktrúry 2014/7
pdf faktúry 2014/8
pdf faktúry 2014/09
pdf faktúry 2014/10
pdf faktúry 2014/11
pdf faktúry 2014/12
Faktúry 2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf faktúra 23223311, INPROST s.r.o., Obecné noviny r.2013, 52,00 €
pdf faktúra 7272686507, SPP, a.s. - plyn, 802,00 €
pdf faktúra 130250, SOMI, spol. s.r.o., školenie, 90,00 €
pdf faktúra 20130104, PD Krásin, vývoz fekálií traktorom, 72,00 €
pdf faktúra 7220473640, ZSE energia, a.s., vyúčtovacia fa., 1588,56 €
pdf faktúra 7120866564, ZSE, energia a.s., vyúčtovacia fa., 44,23 €
pdf faktúra 7111087560, ZSE, energia a.s., vyúčtovacia fa., 38,44 €
pdf faktúra 7212199625, Slovak telekom, a.s., internet, 22,24 €
pdf faktúra 84016990, Poradca s.r.o., doplatok predplatného na r. 2013, 24,40 e
pdf faktúra 85/2012, ABLA- Ing. Anton Blažej, prevádzkovanie ver. vodovodu, 247,00 €
pdf faktúra 81/2012, ABLA- Ing. Anton Blažej, registrácia vodomerov, 164,00 €
pdf faktúra 7446765383, ZSE, energia, a.s., vyúčtovacia fa., 118,96 €
pdf faktúra 7446765382, ZSE, energia, a.s., vyúčtovacia fa., 12,09 €
pdf faktúra 7446765381, ZSE, energia, a.s., 243,92 €
pdf faktúra 2013000010, EKO-STAVSOL- Jozef Janiš, oprava expanznej nádoby, 156,42 €
pdf faktúra 7213287739, Slovak telekom, a.s., internet 17,59 €
pdf faktúra 20130113, PD Krásin, odhŕňanie snehu traktorom, 43,82 €
pdf faktúra 20130115, PD Krásin, odhŕňanie snehu traktorom, 43,82 €
pdf faktúra 20130119, PD Krásin, odhŕňanie snehu traktorom, 23,90 €
pdf faktúra 20130122, PD Krásin, odhŕňanie snehu traktorom, 43,82 €
pdf faktúra 7414773526, SPP a.s., plyn, vyúčtovacia fa., 118,83 €
pdf faktúra 7300918095, Slovak telekom, a.s., internet, 12,60 €
pdf faktúra 7287680558, SPP, a.s. - plyn, 777,00 €
pdf faktúra 20130140, PD Krásin, odhŕňanie snehu traktorom, 43,82 €
pdf faktúra 7746950297, Slovak telekom, a.s. telefón, 15,91 €
pdf faktúra 7446810823, ZSE, energia, a.s., 374,97 €
pdf faktúra 3125130223, Marius Pedersen, a.s., odpad, 233,98 €
pdf faktúra 3125130222, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 03/2013, ALBA Ing. Anton Blažej, prevádzkovanie verej. vodovodu, 243,00 €
pdf faktúra 20130010, RVS, Vlára -Váh,s.r.o., vyčistenie odpad. vôd za 1/2013, 21,12 €
pdf faktúra 20130147, PD Krásin, odhŕňanie snehu traktorom, 43,82 €
pdf faktúra 20130202, PD Krásin, odhŕňanie snehu traktorom, 23,90 €
pdf faktúra 20130217, PD Krásin, vývoz fekálií traktorom, 72,00
pdf faktúra 20130206, PD Krásin, odhŕňanie snehu traktorom, 23,90 €
pdf faktúra 20130225, PD Krásin, odhŕňanie snehu, 23,90 €
pdf faktúra 20130221, PD Krásin, odhŕňanie snehu, 23,90 €
pdf faktúra 201302094, RH SOUND, s. r. o., reproduktor tlakový TC-30AH, 160,02 €
pdf faktúra 130440, Webex media, s. r. o., Doména a webhosting, 36,00 €
pdf faktúra 7302040583, Slovak Telekom, a.s., internet, 7,61 €
pdf faktúra 2131107555, SOZA, autorská odmena za použitie hudobných diel, 20,40 €
pdf faktúra 130124, TOPSET Solutions s.r.o., aktualizácia programov, 176, 86 €
pdf faktúra 7257734172, SPP, a.s., plyn, 732,00 €
pdf faktúra 2013/04, Milan Ondrúška, výkopové práce-oprava vodovodu, 60,00 €
pdf faktúra 20130239, PD Krásin, odhŕňanie snehu traktorom, 23,90 €
pdf faktúra 2747933328, Slovak Telekom, a.s., telefón, 22,55 €
pdf faktúra 3125130515, Marius Pedersen, a.s., komunálny vývoz, 387,14 €
pdf faktúra 3125130516, Marius Pedersen, a.s., zneškodnenie odpadu, 220,74 €
pdf faktúra 20130019, RVS Vlára-Váh, s.r.o., vyčistenie odpadových vôd, 21,12 €
pdf faktúra 09/2013, ABLA-Ing. Anton Blažej, prevádzkovanie vodovodu, 238,00 €
pdf faktúra 7446922132, ZSE, a.s., elektrina, 374,97 €
pdf faktúra 201301078, Magic Print s.r.o., toner, 164,59 €
pdf faktúra 1201300007, Beves, s.r.o., betonové dielce oplotenie cintorínu, 1029,90 €
pdf faktúra 2013000033, Beves, s.r.o., betonové dielce oplotenie cintorínu, 1029,90 €
pdf faktúra 20130310, PD Krásin, vývoz fekálií traktorom, 72,00 €
pdf faktúra 140780313, TVS, rozbor pitnej vody, 156,07 €
pdf faktúra 7292724164, SPP, a.s., plyn, 401,00
pdf faktúra 7303165583, Slovak Telekom, a.s., internet, 15,12 €
pdf faktúra 2013/08, MIlan Ondrúška, zemné práce-oprava vodovodu, 90,00 €
pdf faktúra 7446997236, ZSE Energia, a.s., energia, 374,97 €
pdf faktúra 20130033, RVS Vlára-Váh. s.r.o., vyčistenie odpadových vôd, 21,12 €
pdf faktúra 3125130865, Marius Pedersen, zneškodnenie odpadu, 260,48 €
pdf faktúra 3125130864, Marius Pedersen, a.s., odpad, 387,14 €
pdf faktúra 0748913222, Slovak Telekom, a.s., telefón, 17,64 €
pdf faktúra 15/2013, ABLA-Ing. Anton Blažej, prevádzkovanie verejného vodovodu, 232,00 €
pdf faktúra3125130982, Marius Pedersen, zneškodnenie odpadu, 289,06 €
pdf faktúra 1306109, SLOVGRAM, odmeny výkonným umelcom, 33,50 €
pdf faktúra 2013007, Regionálne združenie Vlára-Váh, členský príspevok, 132,00 €
pdf faktúra 20130413, PD Krásin, vývoz fekálií, 72,00 €
pdf faktúra 7304284424, Slovak Telekom, a.s., internet, 15,12 €
pdf faktúra 2013/10, Milan Ondrúška, zemné práce oprava vodovodu, 60,00 €
pdf faktúra 7227803400, SPP, a.s., plyn, 154,00 €
pdf faktúra 3749900217, Slovak Telekom, a.s., telefón, 16,40 €
pdf faktúra 20130059, RVS, Vlára-Váh, s.r.o., čistenie odpadových vôd, 21,12 €
pdf faktúra 330021, PD Zamostie Trenčín, práce žeriavom-stávanie mája, 16,49 €
pdf faktúra 7447089656, ZSE, a.s., energia, 374,97 €
pdf faktúra 3125131238, Marius Pedersen, a.s., komunálny vývoz, 387,14 €
pdf faktúra 3125131239, Marius Pedersen, a.s., komunálny vývoz, 225,14 €
pdf faktúra 22/2013, ABLA-Ing. Anton Blažej, prevádzkovanie verejného vodovodu, 247,00 €
pdf faktúra 9259362383, UNIQA poisťovňa, PZP, 97,62€
pdf faktúra 20130532, PD Krásin, vývoz fekálií, 72,00 €
pdf faktúra 7305428823, Slovak Telekom, internet, 12,60 €
pdf faktúra 141660513, TVS, skúška vody, 96,00 €
pdf faktúra 7297759983, SPP, plyn, 65,00 €
pdf faktúra 282013, ABLA, prevádzkovanie vodovodu, 238,00 €
pdf faktúra 7436837782, ZSE, elektrina, 374,97
pdf faktúra 5750863372, Slovak Telekom, telefón, 18,00 €
pdf faktúra 20130075, RVS Vlára-Váh, vyčistenie odpad.vôd, 21,12 €
pdf faktúra 3125131623, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 3125131624, Marius Pedersen, odpad, 414,98
pdf faktúra 7306581832, Slovak Telekom, internet, 12,60 €
pdf faktúra 722847131, SPP, plyn, 60,00 €
pdf faktúra 352013, ABLA, prevádzkovanie verej.vodovodu, 238,00 €
pdf faktúra 7436920227, ZSE, elektrina, 374,97 €
pdf faktúra 13050, MAS Vršatec, členský príspevok, 139,26 €
pdf faktúra 3751879752, Slovak Telekom, telefón, 18,72
pdf faktúra 3125131965, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 3125131966, Marius Pedersen, odpad, 229,57 €
pdf faktúra 20130715, PD Krásin, vývoz fekálií, 72,00 €
pdf faktúra 5590013767, IVES Košice, aktualizácia softwéru, 83,65 €
pdf faktúra 7307739544, Slovak Telekom, internet, 12,60 €
pdf faktúra 7307783992, SPP, plyn, 60,00 €
pdf faktúra 41/2013, ABLA-Ing. Anton Blažej, prevádzkovanie verejného vodovodu, 242,00 €
pdf faktúra 8752790543, Slovak Telekom, telefón, 17,69 €
pdf faktúra 7436991127, ZSE, elektrina, 374,97 €
pdf faktúra 20130112, RVS Vlára-Váh, vyčistenie odpad.vôd, 29,04 €
pdf faktúra 3125132365, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 3125132366, Marius Pedersen, odpad, 286,95 €
pdf faktúra 3125132367, Marius Pedersen, odpad,269,07 €
pdf faktúra 7308911718, Slovak Telekom, internet, 12,60 €
pdf faktúra 7267863436, SPP, a.s., plyn, 124,00 €
pdf faktúra 7437044989, ZSE, elektrina, 374,97 €
pdf faktúra 48/2013, ABLA-Ing. Anton Blažej, prevádzkovanie verejného vodovodu, 238,00 €
pdf faktúra 7753747668, Slovak Telekom, telefón, 14,39 €
pdf faktúry 2013/9
pdf faktúry 2013/10
pdf faktúry 2013/11
pdf faktúry 2013/12
faktúry 5 - 12/2012
pdf faktúra 7262478606, SPP, plyn, 155,00 €
pdf faktúra 141340412, TVS, rozbory pitnej vody, 137,12 €
pdf faktúra 24/2012, abla, prevádzkovanie verej.vodovodu, 246,00 €
pdf faktúra 7435899550, ZSE, elektrina, 285,02 €
pdf faktúra 2012/13, Milan Ondrúška, výkopové práce-oprava vodovodu, 60,00 €
pdf faktúra 9738043244, Slovak Telekom, telefón, 16,85
pdf faktúra 3125121319 Marius Pedersen, odpad, 309,03 €
pdf faktúra 3125121318, Marius Pedersen, odpady, 387,14 €
pdf faktúra 230013, PD Zamarovce, práce žeriavom-stavanie mája, 32,98 €
pdf faktúra 191012669, Sensus Slovensko a.s., oprava vodomerov, 194,94 €
pdf faktúra 9259362383, UNIQA,poistka za aviu, 97,62€
pdf faktúra 600120039, PD Vlára Nemšová, stavebné práce na úprave fasády a výmeny okien, 5049,62€
pdf faktúra7205783684,T-mobile, internet,11,99€
pdf faktúra 20120511, PD Krasin Dolná Súča, vývoz fekálií, 72,00€
pdf faktúra 2012/16, Milan Ondrúška, oprava vodovodu, 75,00 €
pdf faktúra 7292480989, SPP a.s. plyn,65,00 €
pdf faktúra 31/2012,ABLA, prevádzkovanie verejného vodovodu,317,00 €
pdf faktúra 20120072, Reg.vodárenská spol Vlára-Váh s.r.o., čistenie odpadových vôd, 21.12 €
pdf faktúra 0739036149, Slovak Telekom, telefón, 14,66 €
pdf faktúra 3125121668, Marius Pedersen, odpad, 441,47 €
pdf faktúra 3125121667, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 7446141743, ZSE, elektrina, 285,02 €
pdf faktúra 07/2012, Obec Dolná Súča, oprava vodovodu, 358,14 €
pdf faktúra 123208, SOMI Trenčín, s.r.o., školenie 30,00 €
pdf faktúra 7206897942, T-mobile, internet, 11,99 €
pdf faktúra 20122232, CONNET, tlačivá, 20,57 €
pdf faktúra 5570009148, IVES Košice, aktualizácia softwéru, 83,65 €
pdf faktúra 600120063, PD Vlára Nemšová, fasáda obecného úradu,4407,76 €
pdf faktúra 7302499756, SPP a.s. plyn, 60,00 €
pdf faktúra 20120087, RVS Vlára -Váh, s.r.o., vyčistenie odpadových vôd, 21,12 €
pdf faktúra 191012777, Sensus Slovensko, a.s., oprava vodomerov,203,15 €
pdf faktúra 20120627, PD Krasin Dolná Súča, vývoz fekálií, 72,00 €
pdf faktúra 38/2012, ABLA prevádzkovanie verejného vodovodu, 252,00 €
pdf faktúra7446230301, ZSE elektrina, 237,52 €
pdf faktúra 201202353, Magic Print s.r.o., toner, 133,39 €
pdf faktúra 3125122048, Marius Pedersen, a.s., odpad, 264,88 €
pdf faktúra 3125122047, Marius Pedersen, a.s., odpad, 387,14 €
pdf faktúra 3740030832, Slovak Telekom, telefón, 14,11 €
pdf faktúra 2012000213, EKO-STAVSOL oprava vodod.potrubia, 342,62 €
pdf faktúra 2012000214, EKO-STAVSOL oprava vodod.potrubia, 270,76 €
pdf faktúra 32/2012, Dávidek Jozef,Trenčín, Klampiarske práce, 130,00 €
pdf faktúra 7207952627, T-mobile, internet, 11,99 €
pdf faktúra 600120073, PD Vlára Nemšová, staveb.práce na úprave fasády, 8604,74 €
pdf faktúra 7232573380, SPP a.s. plyn, 60,00 €
pdf faktúra45/2012, ABLA, prevádzkovanie verej. vododvodu, 311,00€
pdf faktúra 8741027210, Slovak Telekom, telefón, 14,39€
pdf faktúra 3125122404, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 3125122405, Marius Pedersen, odpad, 286,95 €
pdf faktúra 7446313597, ZSE Energia, 285,02 €
pdf faktúra 7209007871, T-mobile, internet, 15,49 €
pdf faktúra 143220812, TVS, a.s., rozbor pitnej vody, 609,56 €
pdf faktúra 7164234928, SPP a.s. plyn, 125,00 €
pdf faktúra 7446368387, ZSE energia, 285,02 €
pdf faktúra 20120822, PD Krasin Dolná Súča, vývoz fekálíí, 72,00€
pdf faktúra 20120108, RVS Vlára-Váh, vyčistenie odp. vôd, 21,12 €
pdf faktúra 52/2012, ABLA,prevádzkovanie verej. vodovodu,232,00 €
pdf faktúra 3742017028, Slovak telekom, telefón, 14,48 €
pdf faktúra 3125122776, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 3125122777, Marius Pedersen, odpad, 286,95 €
pdf faktúra 3125122900, Marius Pedersen, odpad -preprava veľkoobjemového kontajnera, 216,24€
pdf faktúra 7210061042, T-mobile, internet, 38,48 €
pdf faktúra 7446442883, ZSE, energia, 285,02 €
pdf faktúra 3125123089, Marius Pedersen, odpad, 288,28 €
pdf faktúra 20120019,Ing. Murcin Vadimír, geodetické práce v k.ú. Skalská Nová Ves, 245 €
pdf faktúra 3125123088, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 61/2012, Abla - Ing.Blažej Anton, prevádzkovanie verej. vodovodu, 252.00 €
pdf faktúra 5743004540, Slovak Telekom- telefón, 14.39 €
pdf faktúra 144181012, TVS, skúška vody, 137,12 €
pdf faktúra 7211127013, Slovak Telekom, internet, 11,99 €
pdf faktúra 191013058, Sensus Slovensko, oprava vodomerov, 215,46 €
pdf faktúra 7443119853, SPP, a.s.,vyúčtovacia faktúra-plyn, preplatok - 31,21 €
pdf faktúra 2012/43, Milan Ondruška, zemné práce-oprava vodovodu, 60,00 €
pdf faktúra 68/2012, Abla- Ing. Anton Blažej, prevádzkovanie verej. vodovodu, 257.00 €
pdf faktúra 7317565071, SPP, a.s., - plyn, 639.00 €
pdf faktúra 20121048, PD Krásin, vývoz fekálií, 72,00 €
pdf faktúra 1743992694, Slovak Telekom, telefón, 14.39 €
pdf faktúra 7446551457, ZSE, elektrina, 285,02 €
pdf faktúra 7130735413, výmena elektomer, preplatok, -10,72 €
pdf faktúra 201220141, RVS Vlára, čistenie odpadových vôd, 21,12 €
pdf faktúra 3125123445, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 3125123446, Marius Pedersen, odpad, 288,72 €
pdf faktúra 20120903, Pyroslovakia s.r.o.,kontrola hasiacích prístrojov, 80,28 €
pdf faktúra 5912059468, Poradca , s.r.o. 76,00 €
pdf faktúra 191013103, Sensus,oprava a overenie vodomerov, 203,15 €
pdf faktúra 121461, Topset solutions, aktualizácia programov , 12,60 €
pdf faktúra 600120115, PD Vlára, stavebné práce, úprava fasády OcÚ, 430,36 €
pdf faktúra 9259362383, UNIQA poisťovňa, PZP , 97,62 €
pdf faktúra 12005, Šedivý Peter-EDC, servisné práce - notebook 27,00 €
pdf faktúra 7237671975, SPP a.s., plyn 752,00 €
pdf faktúra 75/2012 ABLA, Ing. Blažej, prevádzkovanie verej. vodovodu, 265,00 €
pdf faktúra 3125123835, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 3125123836, Marius Pedersen, odpad, 406,16 €
pdf faktúra 3744993762, Slovak telekom a.s., telefón 14,39 €
pdf faktúra 2012/51, Milan Ondruška, zemné práce-oprava vodovodu, 60,00 €
pdf faktúra 7412909639, SPP a.s., plyn - vyúčtovanie, 115,45 €
pdf faktúra 84016990, Poradca s.r.o., záloha predplatného, 24,40 €
pdf faktúra 20122610, CONNET, kniha príchodov a reg. denník, 6,13 e
pdf faktúra 2012/53, Milan Ondruška, zemné práce-oprava vodovodu, 60,00 €
pdf faktúra 3125124189, Marius Pedersen, odpad, 250,31 €
pdf faktúra 3125124188, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 5745972106, Slovak telekom, a.s., telefón, 14,74 €
pdf faktúra 20121202, PD Krásin, odhŕnanie snehu traktorom, 43,82 €
Faktúry 4/2012
pdf faktúra 7297436216, SPP, plyn, 404,00 €
pdf faktúra 20120414, TRX,s.r.o., tonery, 49,80 €
pdf faktúra 7445955804, ZSE, elektrina, 285,02 €
pdf faktúra 31251220918, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 3125120919, Marius Pedersen, odpad, 286,95 €
pdf faktúra 12007, Regionál.združenie Vlára-Váh, členské, 132,00 €
pdf faktúra 2737048852, Slovak Telekom, telofón, 16,72 €
pdf faktúra 17/2012, ABLA, prevádzkovanie verej. vodovodu, 230,00 €
pdf faktúra PF 04/12/III, ATRIA,s.r.o., asfalt na chodníky, 1005,00 €
pdf faktúra 3125121059, Marius Pedersen, vývoz VOK-u, 218,14 €
pdf faktúra 7204548728, T-Mobile, internet, 11,99 €
pdf faktúra 1205599, Slovgram, poplatok za autorské práva (rozhlas), 33,50 €
Faktúry 3/2012
pdf faktúra 034/2012, T-Mobile, internet, 11,99 €
pdf faktúra 035/2012, SPP, plyn, 738,00 €
pdf faktúra 036/2012, TVS a.s., skúška vody, 621,71 €
pdf faktúra 037/2012, ZSE, elektrina, 285,02 €
pdf faktúra 038/2012, Slovak Telekom, telefón, 18,79 €
pdf faktúra 039/2012, SIGNO s.r.o., vlajka obecná, vlajka SR, vlajka EU, 95,76 €
pdf faktúra 040/2012, ATRIA s.r.o., asfaltovanie chodníkov, 1620,00 €
pdf faktúra 041/2002, RVS Vlára Váh s.r.o., vyčistenie odpad.vôd na ČOV Nemšová, 21,12 €
pdf faktúra 042/2012, ABLA, prevádzkovanie verejného vodovodu, 250,00 €
pdf faktúra 043/2012, CONNECT, tlačivá, 30,47 €
pdf faktúra 044/2012, MArius PEdersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 045/2012, Marius Pedersen, odpad, 264,88 €
pdf faktúra 046/2012, Img.Vladimír Murcin, zameranie parciel, 350,00 €
pdf faktúra 047/2012, TOPSET, program dane a evidencia obyvateľov r.2012, 176,86 €
pdf faktúra 048/2012, RZMOSP, publikácia:Účtovné súvzťažnosti v samospráve, 21,00 €
pdf faktúra 049/2012, T-Mobile, internet, 11,99 €
Faktúry 2/2012
pdf faktúra 016/2012, SPP, plyn, 782,00 €
pdf faktúra 017/2012, PD Krasín, vývoz fekálií na čističku odpad.vôd, 108,00€
pdf faktúra 018/2012, Slovak Telekom, telefón, 17.24 €
pdf faktúra 019/2012, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 020/2012, Marius Pedersen, odpad, 264,88 €
pdf faktúra 021/2012, MAS Vršatec, členský poplatok r.2012, 57,72 €
pdf faktúra 022/2012, Webex media s.r.o., doména a webhosting obce, 36,00 €
pdf faktúra 023/2012, ABLA,prevádzkovanie verejného vodovodu, 256,00 €
pdf faktúra 024/2012, ZSE,elektrina, 71,58 €
pdf faktúra 025/2012, ZSE, elektrina, 213,44 €
pdf faktúra 026/2012, ZSE, elektrina, 114,98 €
pdf faktúra 027/2012, SOZA, aurorská odmena (licencia na verejné použitie hudobných diel), 20,40 €
pdf faktúra 028/2012, SOMI Trenčín s.r.o., školenie pracovníčok OcÚ, 18,00 €
pdf faktúra 029/2012, Ing.Matej Forgáč - Geodetická kancelária, geodetické práce, 1488,00 €
pdf faktúra 030/2012, PD Krasín, odhŕňanie snehu, 23,90 €
pdf faktúra 031/2012, PD Krasín, odhŕňanie snehu, 43,82 €
pdf faktúra 032/2012, PD Krasín, odhŕňanie snehu, 43,82 €
pdf faktúra 033/2012, PD Krasín, vývoz fekálií na ČOV Nemšová, 72,00 €
Faktúry 1/2012
pdf faktúra 001/2012, T-mobile, internet, 11,99€
pdf faktúra 002/2012, SPP, plyn, 808,00 €
pdf faktúra 003/2012, SOMI s.r.o., upgrade+hot line r. 2012 mzdy, 90,00€
pdf faktúra 004/2012, Slovak Telekom, telefón, 14,39 €
pdf faktúra 005/2012, ABLA, prevádzkovanie verejného vodovodu, 266,00 €
pdf faktúra 006/2012, Marius Pedersen a.s., odpad, 387,14 €
pdf faktúra 007/2012, Marius Pedersen a.s., odpad, 441,47 €
pdf faktúra 008/2012, ZSE, elektrina - ročné zúčtovanie, 396,74 €
pdf faktúra 009/2012. Poradca s.r.o., záloha - poradca podnikateľa, 24,40 €
pdf faktúra 010/2012, PD Krasín, odhŕňanie snehu, 23,90 €
pdf faktúra 011/2012, ZSE, elektrina, 97,20 €
pdf faktúra 012/2012, PD Krasín, odhŕňanie snehu, 23,90 €
pdf faktúra 013/2012, PD Krasín, odhŕňanie snehu, 23,90 €
pdf faktúra 014/2012, T-Mobile, internet, 16,69 €
pdf faktúra 015/2012, Poradca s.r.o., doplatok poradca podnikateľa, 24,40 €
Faktúry 12/2011
pdf faktúra 132/2011, SPP, plyn, 758,00 €
pdf faktúra 133/2011, T-Mobile, internet, 12,54 €
pdf faktúra 134/2011, Inprost s.r.o., obecné noviny na r. 2012
pdf faktúra 135/2011, PYROSLOVAKIA s.r.o., kontrola hasiacich prístrojov, 22,08 €
pdf faktúra 136/2011, ABLA, prevádzkovanie verejného vodovodu, 236,50 €
pdf faktúra 137/2011, Marius Pedersen, odpad, 286,95 €
pdf faktúra 138/2011, MArius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 139/2011, Slovak Telekom, telefón, 14,39 €
pdf faktúra 140/2011, TOPSET, aktualizácia programu Dane a Evidencia obyv., 12,60 €
Faktúry 11/2011
pdf faktúra 2011/116 SPP, plyn, 643,- €
pdf faktúra 2011/117 Magic Print, toner, 67,03 €
pdf faktúra 2011/118 SENSUS, oprava a ciachovanie vodomerov, 92,34 €
pdf faktúra 2011/119 Atila Losonszký, kontrola komína, 40€
pdf faktúra 2011/120 S-EPI, verejná správa SR-ročný prístup, 66 €
pdf faktúra 2011/121 ABLA,, prevádzka verej. vodovodu, 222,- €
pdf faktúra 2011/122, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 2011/123 Marius Pedersen, odpad, 260,48 €
pdf faktúra 2011/124 Marius Pedersen, odpad, 401,80 €
pdf faktúra 2011/125, Slovak Telekom, telefón, 14,39 €
pdf faktúra 126/2011 PD Krásin, preprava materiálu traktorom, 83,63 €
pdf faktúra 127/2011 ZSE, elektrina, 449,50 €
pdf faktúra 128/2011, TVS rozbor pitnej vody, 88,44 €
pdf faktúra 129/2011, Marius Pedersen, nebezpečný odpad, 110.81 €
pdf faktúra 130/2011, povinné zmluvné pistenie, 97,62 €
pdf faktúra 131/2011, SOMI Trenčín s.r.o., školenie pracovníčok OcÚ, 30,00 €
Faktúry 10/2011
doc faktúra 2011/104 T-Mobile, internet, 11,99 €
doc faktúra 2011/105 TVS, rozbor pitnej vody, 88,44 €
doc faktúra 2011/106, Slovak Telekom, telefón, 14,39 €
doc faktúra 2011/107 ABLA, prevádzkovanie verej.vodovodu, 241,- €
doc faktúra 2011/108, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
doc faktúra 2011/109, Marius Pedersen, odpad, 309,03 €
doc faktúra 2011/110, ATRIA, s.r.o., liaty asfalt, 1050,- €
doc faktúra 2011/111 ATRIA s.r.o., liaty asfalt, 1050,- €
pdf faktúra 2011/112, ZSE, elektrina, 449,50 €
pdf faktúra 2011/113, Ondrúška Milan, oprava vodovodu, 112,50 €
pdf faktúra 2011/114 SPP, plyn, 305,79,- €
pdf faktúra 2011/115, T-Mobile, internet, 11,99 €
Faktúry 9/2011
doc faktúra 2011/096 SPP, plyn, 107,- €
doc faktúra 2011/097 ABLA, prevádzka verej.vodovodu, 229,50 €
doc faktúra 2011/098, Slovak Telekom, telefón, 14,39
doc faktúra 2011/099, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
doc faktúra 2011/100 Marius Pedersen, odpad, 321,39 €
doc faktúra 2011/101 JUDr. Alena Lacková, právne služby, 130,- €
doc faktúra 2011/102 ZSE, elektrina, 449,50 €
doc faktúra 2011/103 MAS Vršatec, členské, 57,59 €
Faktúry 8/2011
doc faktúra 2011/084, T-mobile, internet, 1,20 €
doc faktúra 2011/085, AQUANONTS, s.r.o., čerpadlo,kábel,istič, 758,40 €
doc faktúra 2011/086, Peter Šedivý - EDC, antivirus licencia,inštalácia, nastavenie 79,50 €
doc faktúra 2011/087, SPP, plyn, 52 €
doc faktúra 2011/088, abla, prevádzkovanie verejného vodovou, 219,50 €
doc faktúra 2011/089, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
doc faktúra 2011/090, Marius Pedersen, odpad, 286,95 €
doc faktúra 2011/091, Slovak Telekom, telefón, 14,39 €
doc faktúra 2011/092, ZSE, elektrina, 449,50 €
doc faktúra 2011/093, EKO-STAVSOL, demontáž a montáž čerpadla - vodovod, 305,29 €
doc faktúra 2011/094 PD Krásin, preprava materiálu traktorom, 108,00 €
doc faktúra 2011/095, T-Mobile, internet, 11,99 €
Faktúry 7/2011
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc faktúra 2011/075, T-Mobile, internet, 1,20 €
doc faktúra 2011/076, SPP, plyn, 52,00 €
doc faktúra 2011/077, EKOSTAVSOL, oprava poruchy na čerpacej stanici - vodovod, 302,35 €
doc faktúra 2011/078, ABLA, prevádzkovanie verejného vodovodu, 217,00 €
pdf faktúra 2011/079, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 2011/080, Marius Pedersen, odpad, 438,82 €
doc faktúra 2011/081, T-Com, pevná linka, 18,05 €
doc faktúra 2011/082, ZSE, elektrina, 449,52 €
doc faktúra 2011/083, PD Krásin, preprava materiálu traktorom, 83,63 €
Faktúry 6/2011
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc faktúra 2011/065, SPP, plyn, 56,00 €
doc faktúra 2011/066, ABLA, prevádzkovanie čerp. stanice, 229,50 €
doc faktúra 2011/067, Kooperativa,poistenie čerpacej stanice, 133,14 €
doc faktúra 2011/068, T-Com, pevná linka, 14,39 €
doc faktúra 2011/069, ZSE, elektrina, 405,22 €
pdf faktúra 2011/070, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 2011/071, Marius Pedersen, odpad, 249,87 €
doc faktúra 2011/072, Slovgram, poplatok za autorské práva (rozhlas), 33,50 €
doc faktúra 2011/073, IVES, licencia k účtovníctvu (software), 83,65 €
doc faktúra 2011/074, PD Krasín, preprava materiálu traktorom, 55,75 €
pdf faktúra 1205599, Slovgram, poplatok za autorské práva (rozhlas), 33,50 €
Faktúry 5/2011
doc faktúra 2011/049, T-Mobile, internet, 10,48 €
doc faktúra 2011/050, SPP, plyn, 133,00 €
doc faktúra 2011/051, Stavokov, zemné práce, 26,21 €
doc faktúra 2011/052, Stavokov, zemné práce, 276,00 €
doc faktúra 2011/053, T-Com, telefón, 19,12 €
doc faktúra 2011/054, PD Zámostie, žeriav - stavanie mája, 32,98 €
doc faktúra 2011/055, abla, prevádzkovanie vodovodu, 225,00 €
pdf faktúra 2011/056, Marius Pedersen, odpad, 331,10€
pdf faktúra 2011/057, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
pdf faktúra 2011/058, Marius Pedersen, vývoz veľkoobjemových kontajnerov, 508,29 €
doc faktúra 2011/059, TVS, rozbory pitnej vody, 176,88 €
doc faktúra 2011/060, ZSE, elelktrina, 414,01 €
doc faktúra 2011/061, uniqa poisťovňa a.s.,PZP, 97,62 €
doc faktúra 2011/062, SOMI Trenčín s.r.o., školenie pracovníčok OcÚ, 30,00 €
doc faktúra 2011/063, Ondrúška Milan, oprava vodovodu, 75,00 €
doc faktúra 2011/064, T-Mobile, internet, 1,20 €
Faktúry 4/2011
doc faktúra 2011/040, SPP, plyn, 346,00 €
doc faktúra 2011/041, Slovak Telecom, telefón, 10,90 €
doc faktúra 2011/042, abla, prevádzkovanie vodovodu, 217,00 €
doc faktúra 2011/043, Marius Pedersen, odpad, 387,14 €
doc faktúra 2011/044, Marius Pedersen, odpad, 286,95 €
doc faktúra 2011/045, ZSE, elektrina, 405,22 €
doc faktúra 2011/046, Temax, oprava závesu kontajnera, 15,60 €
doc faktúra 2011/047, SOZA, aurorská odmena (licencia na verejné použitie hudobných diel), 20,40 €
doc faktúra 2011/048, T-Mobile, internet 1,20 €
pdf faktúra 9259362383, UNIQA, povinné zmluv.poistenie-Avia, 97,62 €
Faktúry 3/2011
doc faktúra 2011/030, SPP, plyn, 632,00 € s DPH
doc faktúra 2011/031, abla, prevádzkovanie verejného vodovodu, 229,00 € s DPH
doc faktúra 2011/032, RVS VV, členský príspevok na r. 2011, 132,00 €
doc faktúra 2011/033, Marius Pedersen a.s., odpad, 309,03 €
doc faktúra 2011/034, Marius Pedersen a.s., odpad, 387,14 €
doc faktúra 2011/035, Slovak Telecom, telefón, 17,88 €
doc faktúra 2011/036, ZSE, elektrina, 414,01 €
doc faktúra 2011/037, PD Krásin, preprava materiálu traktorom, 71,28 €
doc faktúra 2011/038, TVS, rozbor pitnej vody, 44,76 €
doc faktúra 2011/039, T-Mobile, internet, 16,70 €
Faktúry 2/2011
doc faktúra 2011/015, PD Krásin, preprava materiálu, 47,52 € s DPH
doc faktúra 2011/016, Poradca s.r.o., predplat. Poradca podnikateľa - doplatok, 24,30 € s DPH
doc faktúra 2011/017, PD Krásin, odhŕňanie snehu, 23,90 € s DPH
doc faktúra 2011/018, SPP, plyn, 670,00 € s DPH
doc faktúra 2011/019, Magic Print, kanc.potreby+tonery, 97,40 € s DPH
doc faktúra 2011/020, T-Com, telefón, 18,18 € s DPH
doc faktúra 2011/021, Marius Pedersen, odpad, 387,14 € s DPH
doc faktúra 2011/022, Marius Pedersen, odpad, 264,88 € s DPH
doc faktúra 2011/023, Rábara Peter, odborná skúška plyn.zariadení, 50,- €
doc faktúra 2011/024, ZSE, elektrina, 387,41 € s DPH
doc faktúra 2011/025, webex media, doména a webhosting 5/2011-5/2012, 36,- € s DPH
doc faktúra 2011/026, Ing. Anton Šupák - TAŠ-STAV, vypracovanie projektovej dokumetnácie, 540,- € s DPH
doc faktúra 2011/027, Abla, prevádzkovanie verejného vodovodu, 217,- €
doc faktúra 2011/028, LIM PO, súpisné čísla, 46,80 € s DPH
doc faktúra 2011/029, T-Mobile, internet, 16,70 € s DPH
Faktúry 1/2011
doc faktúra 2011/001, fy Inprost, obecné noviny, 46,80 € s DPH
doc faktúra 2011/002, fy T-Mobile, internet 22.11.2010-21.12.2010, 16,56 € s DPH
doc faktúra 2011/003, fy SPP, plyn, 692,00 € s DPH
doc faktúra 2011/004, fy ZSE, elektrina vyúčtovanie r. 2010, 159,98 € s DPH
doc faktúra 2011/005, fy Somi, upgrade+hot line r.2011 mzdy, 90,00 € s DPH
doc faktúra 2011/006, Slovak Telekom, telefón, 18,20 € s DPH
doc faktúra 2011/007, fy Poradca, predplatné Poradca podnikateľa - záloha, 24,30 € s DPH
doc faktúra 2011/008, fy abla, prevádzkovanie ver.vodovodu, 229,00 €
doc faktúra 2011/009, fy Marius Pedersen a.s., vývoz kom. odpadu, 383,92 € s DPH
doc faktúra 2011/010, fy Marius Pedersen a.s., vývoz kom. odpadu, 419,52€ s DPH
doc faktúra 2011/011, PD Krásin, odhŕňanie snehu, 23,70 € s DPH
doc faktúra 2011/012, fy ZSE, elektrina, 413,72 € s DPH
doc faktúra 2011/013, fy TOPSET, aktualizácia programu Dane a Evidencia obyvateľov, 176,86 € s DPH
doc faktúra 2011/014, fy T-Mobile, internet, 16,70 € s DPH