Zmluvy

Rok 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta
pdf Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Hrabovka
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o spolupráci Kúpele Trenčianske Teplice
pdf kúpna zmluva + návrh na vklad
pdf Zmluva ENVI-PAK
pdf Zmluva o poskytovaní audítoských služieb
pdf Zmluva o nájme sály KD
pdf Zmluva o nájme sály KD
pdf Grant ZSE-zmluva
pdf D-com Dodatok k zmluve
pdf Zmluva - kúpele Trenčianske Teplice
pdf Zmluva o nájme sály KD
pdf Zmluva o nájme sály KD
pdf Zmluva o dielo-webová stránka
pdf Zmluva o prevádzke webového sídla
pdf Zmluva na chladiace zariadenie Skalka
pdf zmluva o nájme - hrobové miesto
Rok 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí dotácie, zverejnená 6.2.2015, účinná 7.2.2015
pdf Zmluva o dodávke vody, Ing. Jana Orságová, zverejnená 21.04.2015, účinná 22.04.2015
pdf Dodatok č. 1 o odvoze a zhodnotenia použitých batérií a akumulátorov, poskytovateľ AKU-TRANS spol. s r.o., zverejnená 11.05.2015, účinná12.05.2015
pdf Zmluva o poskytovaní audítorovských služieb, PROFI Audit, s.r.o., zverejnená 1.6.2015, účinná 2.6.2015
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta č.180, zverejnená 24.06.2015, účinná 25.06.2015
pdf Zmluva o dodávke vody, Čičo Stavislav, Ing. Michaela Hrobárová, zverejnená 10.07.2015, účinná 11.07.2015
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ Vĺčik
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Rok 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/704/03/2008 Zmluva o aktualizácii programov, zverejnená 1.4.2014, účinná 2.4.2014
pdf kúpna zmluva, kupujúci Obec Hrabovka, predávajúci Marián Peťovský, kuchynská linka, suma 250,00 €. zverejnená 27.2.2014, účinná 28.2.2014
pdf zmluva o nájme hrobového miesta 251, zverejnená 8.4.2014, účinná 9.4.2014
pdf Nájomná zmluva č. 4/2014, prenájom sály a kuchynky, prenajímateľ obec Hrabovka, nájomca Mária Jánska, 25, € zverejnená 02.05.2014, účinná 03.05.2014
pdf Zmuva o poskytovaní adudítorských služieb, 600,00 €, zverejnená 29.5.2014, účinná 30.5.2014
pdf Zmluva č.02/2014 o ochrane pred požiarmi, štvrťročne 60 €, zverejnená 06.06.2014, účinná 07.06.2014
pdf Zmluva o dielo, STAVBAL,s.r.o., 14 750,02 €, zverejnená 01.07.2014, účinná 02.07.2014
pdf Zmluva o dodávke vody, Podmáková Silvia, zverejnená 03.07.2014, účinná 04.07.2014
pdf Zmluva o dodávke vody, Ing. Ježík Branislav a manželka Ježíková Anna , zverejnená 03.07.2014, účinná 04.07.2014
pdf Zmluva o dodávke vody, Ing. Polášek Igor a manželka Ing. Orságová Jana, zverejnená 03.07.2014, účinná 04.07.2014
pdf Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Hrabovka, P&P import, s.r.o., zverejnená 7.7.2014, účinná 8.7.2014
pdf Dohoda č. 9 - UPSVaR Trenčín, zverejnená 30.05.2014, účinná 31.05.2014
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 9 - UPSVaR Trenčín, zverejnená 17.07.2014, účinná 18.07.2014
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta 57, zverejnená 19.8.2014, účinná 20.8.2014
pdf Zmluva o dodávke vody, Jozefovič Roman, Armádna 779/8, 911 01 Trenčín, zverejnená 23.09.2014, účinná 24.09.2014.
pdf Nájomná zmluva č. 6/2014, prenájom sály a kuchynky, prenajímateľ obec Hrabovka, nájomca Anna Peťovská, 25, € zverejnená 6.10.2014, účinná 7.10..2014
pdf Nájomná zmluva č. 5/2014, prenájom sály a kuchynky, prenajímateľ obec Hrabovka, nájomca Miriam Macurová, 17, € zverejnená 13.10.2014, účinná 14.10..2014
pdf Zmluva o dodávke vody, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dolná Súča 26, 913 32 Dolná Súča, zverejnená 13.10.2014, účinná 14.10.2014
pdf Zmluva o dodávke vody, Karol Chmelina, Hrabovka 107, zverejnená 31.10.2014, účinná 31.10.2014
pdf Zmluva o dodávke vody, Stanislav Oliš, ml. Hrabovka 5, zverejnená 31.10.2014, účinná 31.10.2014
pdf Zmluva o pripojení k informačnému systému Datového centra obcí a miest, zverejnená 20.11.2014, účinná 21.11.2014
pdf Licenčná zmluva, MADE spol.s.r.o., informačný systém URBIS, zverejnená 21.11.2014, účinná 22.11.2014
pdf Dohoda č. 9 - UPSVaR Trenčín, zverejnená 24.11.2014, účinná 25.11.2014
pdf Nájomná zmluva č. 1/2015, prenájom sály, prenajímateľ Obec Hravovka, nájomca Lukáš Hamaj, 20-, € zverejnená 30.1.2015, účinná 31.1.2015
pdf Nájomná zmluva č. 2/2015, prenájom sály + kuchyňa, prenajímateľ obec Hrabovka, nájomca Michal Hlucháň, 28 €, zverejnená 13.3.2015, účinná 14.3.2015
pdf Dodatok č. 16 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 55001111, Vývozca Marius Pedersen, a.s., zverejnená 1.4.2015, účinná 2.4.2015
Ostatné
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dodatok k zmluve o aktualizácii programov, Topset Solution,s.r.o., zverejnená 23.1.2013, účinná 24.1.2013
pdf Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi, zverejnená 11.4.2013, účinná 12.4.2013
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva, zverejnená 11.4.2013, účinná 12.4.2013
Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo, objednávateľ Obec Hrabovka, zhotoviteľ PD Vlára, úprava fasády a výmena okien OcU v Hrabovke, suma 18.492,48 €, zverejnená 25.4.2012, účinná 26.4.2012
pdf Zmluva o dielo, dodatok č.1, objednávateľ Obec Hrabovka, zhotoviteľ PD Vlára, úprava fasády a výmena okien OcU v Hrabovke, suma 18 492,48 €, zverejnená 2.7.2012, účinná 3.7.2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.4700014
Úprava fasády a výmeny okien Obecného úradu v Hrabovke
pdf Tabuľky k zmluve o poskytnutí NFP č. 4700014
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zverejnená 17.4.2012, účinná 18.4.2012
Nájomná zmluva č.9/2012
pdf Nájomná zmluva č.9/2012 na pozemok vo vlastníctve obce uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
Dodávka plynu
pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu, zverejnená 12.12.2011, účinná 13.12.2011
Dodávka elektriny
doc ZSE - Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, zverejnená 27.10.2011, účinná 28.10.2011
doc Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, zverejnená 16.11.2011, účinná 17.11.2011
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, zverejnená 15.12.2011, účinná 16.12.2011
pdf zmluva o združenej dodávke elektriny, zverejnená 10.1.2012, účinná 11.1.2012
Zmluva o dodávke vody
doc Zmluva o dodávke vody, Macurová Vlasta, zverejnená 18.10.2011, účinná 19.10.2011
doc Zmluva o dodávke vody, Gabrielová Anna, zverejnená 27.10.2011, účinná 28.10.2011
doc Zmluva o dodávke vody, Kristová Zuzana, zverejnená 4.11.2011, účinná 5.11.2011
pdf Zmluva o dodávke vody, Ing. Milan Chmelina, zverejnená 30.7.2012, účinná 31.7.2012
pdf Zmluva o dodávke vody, RNDr. Marián Jaďuďa, zverejnená 13.8.2012, účinná 14.8.2012
pdf Zmluva o dodávke vody, Miloš Macura, zverejnená 10.10.2012, účinná 11.10.2012
pdf Zmluva o dodávke vody, Repa Pavol, zverejnená 15.10.2012, účinná 16.10.2012
pdf Zmluva o dodávke vody, Ing. Marek Gregor a Bc.Martina Gregorová, zverejnená 23.10.2012, účinná 24.10.2012
pdf Zmluva o dodávke vody, Roman Bulejko, zverejnená 28.11.2012, účinná 29.11.2012
pdf Zmluva o dodávke vody, Orechovská Janka, zverejnená 11.12.2012, účinná 12.12.2012
pdf Zmluva o dodávke vody, Gajdošíková Eva, zverejnená 11.12.2012, účinná 12.12.2012
pdf Zmluva o dodávke vody, Holúbková Katarína, zverejnená 11.12.2012, účinná 12.12.2012
pdf Zmluva o dodávke vody, Uličný Marián, zverejnená 20.06.2013, účinná 21.06.2013
pdf Zmluva o dodávke vody, Chmelina Ladislav, zverejnená 6.8.2013, účinná 7.8.2013
pdf Zmluva o dodávke vody, Lukáš Čičo, zverejnená 30.08.2013, účinná 31.08.2013
pdf Zmluva o dodávke vody, Kadlečík Miroslav, zverejnená 23.10.2013, účinná 24.10.2013
pdf Zmluva o dodávke vody, František Šnobel, zverejnená 20.11.2013, účinná 21.11.2013
pdf Zmluva o dodávke vody, Róbert Chmelina, zverejnená 20.01.2014, účinná 21.01.2014
pdf Zmluva o dodávke vody, Antónia Matejovičová, zverejnená 24.02.2014, účinná 25.02.2014
Zmluva o grantovom účte
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zmluva o grantovom účte, dátum zverejnenia 07.09.2011, účinnosť 08.09.2011
Poistná zmluva
doc Poistenie budovy Obecného úradu v Hrabovke, zverejnená 4.5.2011, účinná 5.5.2011
Zmluva o pripojení
doc Zmluva o pripojení, T-Mobile mobilný internet, zverejnená 26.4.2011, účinná 27.4.2011
pdf Dodatok k zmluve internetových služieb, Slovak Telekom,a.s. zverejnená 12.11.2012, účinná 13.11.2012
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom,a.s., zverejnená 20.3.2013, účinná 21.3.2013
pdf Zmluva o pripojení internetu, cns,s.r.o., zverejnená 21.08.2013, účinná 22.08.2013
pdf Dodatk k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak telekom,a.s., zverejnená 27.02.2014, účinná 28.02.2014
Nájomná zmluva
doc Nájomná zmluva č. 1/2011 - nájom nebytových priestorov, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Ladislav Panák, dátum zverejnenia 26.4.2011, účinnosť 27.4.2011
doc Nájomná zmluva č.2/2011, prenájom sály 18.10.2011, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Globaltex s.r.o.,zverejnená 18.10.2011, účinná 19.10.2011
doc Nájomná zmluva č.3/2011, prenájom sály 26.11.2011, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Marcela Bulejková,zverejnená 24.11.2011, účinná 25.11.2011
pdf Nájomná zmluva č.1/2012, prenájom sály 12.5.2012, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Anton Galko, zverejnená 11.5.2012, účinná 12.5.2012
pdf Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov, nájomca Ladislav Panák, zverejnená 11.5.2012
pdf Nájomná zmluva č. 2/2012, prenájom sály 27.6.2012, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Peter Sedlár, zverejnená 28.6.2012, účinná 29.6.2012
pdf Nájomná zmluva č. 3/2012, prenájom sály 29.6.2012, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Eva Škundová, zverejnená 28.6.2012, účinná 29.6.2012
pdf Nájomná zmluva č. 4/2012, prenájom sály, 14.8.2012, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Mária Bulejková, zverejnená 14.8.2012, účinná 15.8.2012
pdf Nájomná zmluva č. 5/2012, prenájom sály, 10.12.2012, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Mráziková Eva, zverejnená 11.12.2012, účinná 12.12.2012
pdf Nájomná zmluva č. 6/2012, prenájom sály 31.12.2012, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Zdenko Vrzala, zverejnená 31.12.2012, účinná 1.1.2013
pdf Nájomná zmluva č. 1/2013, prenájom sály 15.3.2013, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Tomáš Palatinus, 20 €, zverejnená 15.3.2013, účinná 16.3.2013
pdf Nájomná zmluva č. 2/2013, prenájom sály 27.9.2013, prenajímateľ obec Hrabovka, nájomca Palatinus Tomáš, 20 €, zverejnená 27.09.2013, účinná 28.09.2013
pdf Nájomná zmluva č. 3/2013, prenájom sály 26.10.2013, prenajímateľ obec Hrabovka, nájomca Marta Čičová, 20, € zverejnená 25.10.2013, účinná 26.10.2013
pdf Nájomná zmluva č. 1/2014, prenájom sály 30.01.2014, prenajímateľ obec Hrabovka, nájomca Andrej Čičo, 20, € zverejnená 30.01.2014. účinná 31.01.2014
pdf Nájomná zmluva č. 2/2014, prenájom sály 28.02.2014, prenajímateľ obec Hrabovka, nájomca Roman Chmelina, 20, € zverejnená 26.02.2014. účinná 27.02.2014
pdf Nájomná zmluva č. 3/2014, prenájom sály 12.03.2014, prenajímateľ obec Hrabovka, nájomca Mária Chmelinová, 20, € zverejnená 12.03.2014, účinná 13.03.2014
pdf Nájomná zmluva č. 4/2014
pdf Nájomná zmluva č. 5/2014
pdf Nájomná zmluva č. 6/2014
pdf Nájomná zmluva č.1/2015
pdf Nájomná zmluva č.2/2015
pdf Nájomná zmluva č. 3/2015
pdf Nájomná zmluva č. 4/2015
pdf Nájomná zmluva č. 5/2015
pdf Nájomná zmluva č. 1/2016
pdf Nájomná zmluva č. 7/2016
pdf Nájomná zmluva č.1/2016
Spoločný obecný úrad
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu v Trenčíne, dátum zverejnenia 1.4.2011, účinnosť 2.4.2011
Nájom hrobového miesta
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc zmluva o nájme hrobového miesta č.83/1, dátum zverejnenia 21.3.2011, účinnosť 22.3.2011
pdf zmluva o nájme hrobového miesta č. 121, zverejnená 28.6.2012, účinná 29.6.2012
pdf zmluva o nájme hrobového miesta č. 120, zverejnená 30.10.2012, účinná 31.10.2012
pdf zmluva o nájme hrobového miesta č. 228, zverejnená 8.11.2012, účinná 9.11.2012
pdf zmluva o nájme hrobového miesta č. 128, zverejnená 11.12.2012, účinná 12.12.2012
pdf zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/1, zverejnená 7.1.2013, účinná 8.1.2013
pdf zmluva o nájme hrobového miesta č. 115, zverejnená 10.6.2013, účinná 11.6.2013
pdf zmluva o nájme hrobového miesta č. 38/2, zverejnená 12.8.2013, účinná 13.8.2013
pdf zmluva o nájme hrobového miesta č.17, zverejnená 26.8.2013, účinná 27.8.2013
pdf zmluva o nájme hrobového miesta č.250, zverejnená 12.12.2013, účinná 13.12.201313
pdf zmluva o nájme hrobového miesta č. 130, zverejnená 29.01.2014, účinná 30.01.2014
pdf zmluva o nájme hrobového miesta 249/4, zverejnená 21.2.2014, účinná 22.2.201
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta č. 249/5
Kúpna zmluva
predmet zmluvy - pozemok 894/27 v k.ú. Skalská Nová Ves, kupujúci - Obec Hrabovka, dátum zverejnenia 23.2.2011, dátum účinnosti 24.2.2011
doc kúpna zmluva
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh
predmet zmluvy - spolupráca zameraná na vytvorenie podmienok pre úspešnú realizáciu projektu
doc Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o poskytnutí nanávratnej finančnej kapitálovej dotácie, poskytovateľ: obec Hrabovka, prijímateľ: RVS VV, s.r.o. Nemšová, zverejnená 12.03.2014, účinná 13.03.2014
Dexia komunál univerzálny úver
doc Zmluva o úvere 04/093/07 uzatvorená 25.9.2007
doc Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 04/093/07, uzatvorená 7.5.2009
doc Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 04/093/07, uzatvorená 10.9.2009
doc Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 04/093/07, uzatvorená 19.8.2011, zverejnená 22.8.2011, účinná 23.8.2011
pdf Dodatok č. 4 k Zmluve o úvere 04/093/07 uzatvorený 4.6.2012, zverejnený 5.6.2012, účinný 6.6.2012
Slovenská záručná a rozvojová banka
doc Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.90261-2012, zverejnená 5.6.2012, účinná 6.6.2012
doc Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.90288-2012, zverejnená 5.6.2012, účinná 6.6.2012
doc Úverová zmluva č. 90261, zverejnená 5.6.2012, účinná 6.6.2012
doc Úverová zmluva č. 90288, zverejnená 5.6.2012, účinná 6.6.2012
UPSVaR
pdf Dohoda č. 41/§50a/NS/2012, zverejnená 30.8.2012, účinná 31.8.2012
pdf Dodatok č.1 k dohode č. 41/§50a/NS/2012 zo dňa 27.8.2012, zverejnený 28.2.2013, účinný 1.3.2013
pdf Dodatok č.2 k dohode č.41/§50/a/NS/2012 zo dňa 27.8.2012, zverejnený 11.4.2013, účinný 12.4.2013