Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Rytiersky turnaj na Trenčianskom hrade
Úvod  Občan  

Spoločný stavebný úrad

Vážení klienti,

Spoločný stavebný úrad od pondelka 8. júna sídli na 2. poschodí  budovy Mestského hospodárstva a správy lesov, m.p.o. na Soblahovskej ulici 65 v Trenčíne, kam sa presťahoval z Farskej ulice č.10.

Občania môžu osobne navštíviť referentov počas dní vyhradených pre verejnosť, a to každú stredu v čase 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 hod., a tiež v piatok od 8.00 – 11.30 a od 12.30 – 14.00 hod. Podateľňa je k dispozícii každý deň počas úradných dní stavebného úradu.

Stavebný úrad vykonáva konania podľa stavebného zákona a správneho poriadku, ktorých výsledkom sú rozhodnutia napr.: o umiestnení stavby, o povolení stavby, o zmene stavby pred dokončením, kolaudačne rozhodnutie, rozhodnutie o zmene užívania stavby, o odstránení stavby. Stavebný úrad nariaďuje zabezpečovacie a udržiavacie práce na stavbách, vykonáva štátny stavebný dohľad a prejednáva priestupky a správne delikty na úseku stavebníctva. To isté sa týka i pozemných komunikácií.

Ak chcete stavať, prerábať či búrať, Vaša cesta musí viesť na stavebný úrad, kde sa na Vás tešia naši odborní zamestnanci.

 

Spoločný stavebný úrad v Trenčíne bol zriadený na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného konania po zrušení Okresných úradov. Túto činnosť v Trenčíne vykonáva pre 27 obcí – ako stavebných úradov:

Obec Adamovské Kochanovce Obec Omšenie
Obec Bobot Obec Opatovce
Obec Dolná Poruba Obecný úrad Selec
Obec Dolná Súča Obec Skalka nad Váhom
Obec Drietoma Obec Soblahov
Obec Dubodiel Obec Svinná
Obec Horňany Obec Štvrtok
Obec Horné Srnie Obec Trenčianske Mitice
Obec Hrabovka Obec Trenčianske Stankovce
Obec Chocholná - Velčice Obec Veľká Hradná
Obec Ivanovce Obec Veľké Bierovce
Obec Krivosúd - Bodovka Obec Zamarovce
Obec Melčice - Lieskové Mesto Trenčín
Obec Neporadza

 

KOMPETENCIE:

  • vydávanie územných rozhodnutí
  • vydávanie stavebných povolení
  • vydávanie povolení zmeny stavby pred dokončením
  • vydávanie povolení terénnych úprav
  • vydávanie kolaudačných rozhodnutí
  • vydávanie povolení zmeny v užívaní stavby
  • vydávanie povolení na odstránenie stavby
  • vydávanie rozhodnutí o vyvlastnení
  • vykonávanie Štátneho stavebného dohľadu

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín