Hlavná stránka | Kontakt | Mapa stránok | Otázky a odpovede | English
 
Civilná ochrana

Civilná ochrana

Civilná ochrana

Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.
V priebehu života sa stretávame s rôznymi mimoriadnymi udalosťami. Predpokladom ich úspešného zvládnutia je pripravenosť každého z nás. Na našej stránke Vám poskytneme informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť a ako postupovať, keď je ohrozený život, zdravie a majetok.

Trenčiansky samosprávny kraj vydal informatívnu príručku pre obyvateľstvo:

Čo potrebujeme vedieť v príprave na mimoriadne situácie (PDF PDF, 337 KB)